Testler

Çocuk Psikoterapisi ve Gelişim Testleri

 

Çocuklarla psikolojik anlamda çalışırken oyun terapisi uygulanmaktadır.

Çocuğun duygusal sıkıntısıyla başa çıkmasını sağlamak, sorunuyla ilgili farkındalık ve hakimiyet kazanabilmesi için oyun terapisi önemlidir.

Değerlendirme aşamasında projektif testlerden (Rorschach,CAT,Çizim testleri vb.) ve gerekirse zeka testlerinden yararlanılır.

Uygulandığı alanlar kısaca şöyle sıralanabilir;

Depresyon, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Obsesif Bozukluklar, Davranış sorunları, Öğreme güçlükleri, Kaygı bozuklukları, Travma, Kronik hastalıklar, Enürezis, Enkoprezis,Yaygın Gelişimsel Bozukluklar(Otizm vb.)..

Çocuğun oyun yoluyla kendini gerçekleştirmesi, ilerlemeye ve bağımsızlaşmaya yönelmesi, birey olma yolunda adım atması hedeflenir.

Benlik değeri, cezalandırıcı ana baba davranışlarıyla incinmişse, çocuğun  kendi hakkında şüphe etmesine yol açan anne- baba tutumları varsa, onaylanmama duygusu, kabul edilmeyeceğine inanç geliştirmişse, bu konular odaklı bir çalışma yapılır.

Çocuk gelişimi ve psikolojisi, anne-baba(bakım veren) olmadan düşünülemez.

Terapiye anne-babanın katılımı önemlidir.

Terapi anne babaya tanımlanır, değerlendirme sonrası hedefler belirlenip aileye bilgi verilir.

WISC-R

AGTE

BENDER GESTALT

PEABODY

METROPOLİTAN

Bir İnsan Çiz

İşitsel Algı Testleri

AAT (Ankara Artikülasyon Testi)