Kadromuz

Nilgün ATICI ÇETİNDAĞ


Uzman İşitme Engelliler Öğretmeni

Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü İşitme Engelliler Öğretmenliği’nden 2006 yılında  mezun oldu. İşitme engelli bireylere Doğal Sözel İşitsel Yöntem ile dinleme,ayırt etme, konuşma eğitimi verdi.
Aynı zamanda işitme engelli bireylerin okul hayatına destek amaçlı akademik destekte bulundu.
Engelli bireylerin eğitim hizmetleri hakkında bilgilendirilmeleri amacıyla forum ve seminerlerde konuşmacı olarak görev aldı.


İncilay Sultan KOCATEPE

Uzman İşitme Engelliler Öğretmeni
Elif Leman AYBAY


Klinik Psikolog (Çocuk - Ergen/Yetişkin) 

 
 
İtalyan Lisesi’nden sonra sırasıyla İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ nden mezun olmuştur.
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nde yüksek lisans programını tamamlamıştır. 
Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programında hazırlamış olduğu "8-12 yaş grubu Kekeme Çocuklarda Sosyal Fobi, Sosyal Kaygı ve IQ nun Tetkiki" başlıklı tez çalışmasıyla klinik psikoloji alanında uzman olmuştur.  
 
Lisans eğitiminin ardından Çocuk Çizimleri Eğitimi,  Rorschach CAT ve TAT Eğitimi(Çocuk -Ergen ve Yetişkin Değerlendirilmesi) gibi Projektif Testler başta olmak üzere psikolojik test ve terapi yöntemlerine ilişkin eğitimler almıştır. 
Bireysel Terapi, Bilişsel ve Davranışçı Terapiler, yetişkin terapilerinde uygulanan Şema Terapi teknikleri, Çocuk/ Ergen/Yetişkin Terapileri, Çocuk Merkezli Yönlendirilmemiş Oyun Terapisi, Zayıflama (Obezite),Yeme bozuklukları Tedavisinde Psikolojik Müdahaleler gibi klinik alanlar uzmanlık alanı içinde yer almaktadır. 
 
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Bölümü’nde stajlarını tamamlamıştır.
 
Rehabilitasyon merkezleri, anaokulu gibi pek çok farklı ruh sağlığı ve eğitim merkezinde çeşitli gruplarla (çocuk-ergen, yetişkin, ) klinik psikolog olarak çalışmıştır. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve özel kliniklerde klinik psikolog/ psikoterapist olarak çocuk ve yetişkin hastalara psikoterapi uygulamıştır. 
 
Özel kliniklerin yanı sıra ilçe belediyeleri ve üniversite hastanelerine bağlı kadın danışma merkezleri ve derneklerde klinik psikolog olarak çalışmıştır. Halen çocuk, ergen ve yetişkinlere mesleki testler ve dinamik yönelimli psikoterapi uygulamaktadır. Çalışma alanı çocuk ve yetişkinlerle bireysel psikoterapi uygulamalarıdır.
 

Arzu AKSOY

 
Özel Eğitim Öğretmeni
 
15.01.1972 Üsküdar İstanbul doğumlu.
 Levent Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünü bitirdikten sonra 
Eskişehir Üniversitesi A.Ö.F Okul Öncesi Öğretmenliğinden mezun oldu.Özel Okullarda dokuz yıl çalıştı. 
Hizmet içi eğitimlere katıldı. M.E.B  Hülya Oğuz Anaokulu(3 yıl), 
Yılmaz Mızrak İlköğretim Okulu Anasınıfı (2 yıl) çalıştı. 
Özel Eğitim alanına geçerek M.E.B  anaokullarına destek projesi kapsamında 
mesleki gelişim uzmanlık eğitimi sertifika programını özel eğitim akademisi tarafından düzenlenen 
'Resim Değiş Tokuşuna Dayalı İletişim Sistemi’(PECS) konulu sertifika programını, 
M.E.B  Özel Eğitim Alanında Destek Eğitim Uzman Öğretici Sertifika Programını başarı ile tamamladı. 
Okul öncesi eğitiminde anadil etkinlikleri, oyun, müzik, yaratıcı faaliyet etkinlikleri çalışmalarını 
yıl sonu gösterilerinde proje çalışmaları ile sergiledi. 
International sınıflarda ortak eğitim faaliyetlerinde bulundu. 
Okuma-yazma eğitiminde hazır bulunuşluk düzeyine yönelik renk, şekil, sayı, kavram, görsel algı, 
strateji belirleme, problem çözme, sosyal alanı geliştirme eğitimleri alarak bunları 
bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda uygulamıştır.
20.05.2015 itibariyle kurumumuzda Özel Eğitim Alanı Öğretmeni olarak görev yapmaktadır.


 Zeynep KALAÇ

Uzman Dil ve Konuşma Terapisti


 Eğitim Durumu


Doktora
:  Anadolu Üniversitesi,Dil ve Konuşma Terapistliği  (sürüyor)

Yüksek Lisans
: Anadolu Üniversitesi,Dil ve Konuşma Terapistliği,2012

Üniversite
: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 2008
 
İş Deneyimi

06/2016-devam ediyor :Bardabas Oyun Kutuları
09/2015-devam ediyor :Gaia Terapi Aile ve Psikolojik Danışmanlık
09/2015-devam ediyor :Kuşdili Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
02/2014-09/2015 :Dilgem
07/2012-02/2014 :Kuşdili Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
 
Katılınan Kurslar ve Eğitim Programları

Psikodrama Eğitimi, Dr. Abdülkadir Özbek Enstitüsü, devam ediyor
Gestalt Kişisel Gelişim Programı, Hanna Nita Scherler, devam ediyor
Oyun Terapisi Eğitimi, Birgül Emiroğlu Bakay, Çatı Danışmanlık 
DIR Floortime 101 Eğitimi, Çiğdem Ergül, 2016
Bilişsel Davranışçı Terapi Kuram ve Uygulama Eğitimi, Prof.Dr.Hakan Türkçapar, 2013
Konuşmada akıcılık bozukluklarında değerlendirme ve terapi yöntemleri, Kenneth O. St. Louis, Prof. Dr.2012
Ses Bozuklukları ve Terapisi, 2011, Joseph C. Stemple, Ph.D. CCC-SLP
Uluslararası Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 2011 DKBUD, Anadolu Üniversitesi
Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı Kursu, Sezgin Kartal, 2011
Yutma Bozuklukları, Değerlendirme ve Terapisi, Dr. Melda Kündük  (Lousiana University, USA),  Eğitim Semineri,2011
Dudak Damak Yarıklığı ve Kraniofasiyal Anomaliler: Konuşma ve Rezonansa Etkisi, Dr. Ann W. Cummer, Çalıştay, 2010.
 
Stajlar ve Gözlemler
Anadolu Üniversitesi, Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Araştırma ve Uygulama
Merkezi,2010-2012
Şişli Florence Nightingale, İnme Ünitesi, 2011
Osmangazi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı,2011
Osmangazi Tıp Fakültesi, Nöroşiruji Ana Bilim Dalı,2011
Osmangazi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, 2011
 Osmangazi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı,2011
 Osmangazi Tıp Fakültesi, Plastik Cerrahi ve Rekonstrüksiyon Ana Bilim Dalı,2011
Marmara Üniversitesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, 2007
 

 

Gizem ŞENGÜN

Uzman Dil ve Konuşma Terapisti


2005 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi’nden mezun oldum. 
 
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde lisans eğitimime başladım. 
 
Ancak farklı gelişim gösteren bireylere duyduğum ilgi, beni özel eğitim alanına yöneltti. 
 
2011 yılında Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü’nden mezun oldum. 
 
Lisans eğitimim sırasında Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü’nde 
 
otizmli çocuklarla, Sabancı Spastik Çocuklar Vakfı’nda özel eğitim biriminde, 
 
Ankara Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi birimine bağlı özel öğrenme güçlüğü destek gruplarında staj yaptım. 
 
Mezun olduktan sonra, Ankara İlgi Otizm Derneği Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde özel eğitim öğretmeni olarak çalıştım.  
 
2011’de Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 
 
Dil ve Konuşma Terapistliği yüksek lisans programına başladım ve 
 
Haziran 2014’te klinik stajlarımı 
 
(sesletim, fonoloji, kekemelik, otizm, gecikmiş dil ve konuşma, ses bozukluğu, afazi, işitme engeli, damak dudak yarıklığı alanlarında toplam 420 saat)  
 
ve araştırma projemi (Otizmli Çocuğu Olan Ebeveynlerin, Çocuklarının İletişim Güçlükleriyle İlgili 
 
Algılarının ve Beklentilerinin Belirlenmesi) tamamlayarak, uzman dil ve konuşma terapisti olarak mezun oldum.  
 
Erken çocukluk döneminden yetişkinliğe, her yaş grubundan  dil , konuşma ve iletişim güçlüklerine sahip bireylere yönelik  
terapi hizmeti sunmaktayım.


Elçin SANTIRCIOĞLU

Uzman Dil ve Konuşma Terapisti

2006 yılında Anadolu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olan Elçin Santırcıoğlu, 2009 yılında Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapistliği Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayıp “Uzman Dil ve Konuşma Terapisti” ünvanı almıştır. Yüksek Lisans dış stajını Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi ; nöroloji servisi, KBB servisi, plastik cerrahi servisi (dudak ve damak yarıklıkları), fizik tedavi ve rehabilitasyon servisi,Florance Nightingale Hastanesi nöroloji servisi yutma bozuklukları,Yeditepe Üniversitesi Hastanesi KBB, Amerika Birleşik Devletleri West Virginia Üniversitesi; kekemelik, takipemi,otizm,zihin engeli, down sendromu ve rett sendromu,sesletim bozuklukları, sesbilgisel bozukluklar,apraksi, dizartri,dudak ve damak yarıklıkları, afazi, ses ve yutma bozukluklarında dil ve konuşma terapisi üzerine gözlemler, ABD Ruby Hospital; yutma bozuklukları,ses bozuklukları ve dudak ve damak yarıklıklarında dil ve konuşma terapisi üzerine gözlem, ABD Health South Hospital afazili hastalarla ilgili gözlemABD Therapy Center; kekemelik, otizm,sesletim bozuklukları, sesbilgisel bozukluklar, Down sendromu ve dizartride dil ve konuşma terapisi üzerine gözlem, ABD North Elementary School ; kekemelik, sesletim bozuklukları, sesbilgisel bozukluklar, Down sendromu, otizmde dil ve konuşma terapisi üzerine  gözlem, ABD Skyview Elementary School; kekemelik, sesletim bozuklukları, sesbilgisel bozukluklar, Down sendromu ,otizmde dil ve konuşma terapisi üzerine gözlem ,  iç stajını Anadolu  Üniversitesi DİLKOM Eğitim Merkezi’nde 400 saat süpervizyon alarak tamamlamıştır. 

Lisans ve Yüksek lisans  eğitimi boyunca İzmir AOSB Eğitim Uygulama Okulu,Safiye Nadir Eğitim Uygulama Okulu Ender Özel Eğitim Merkezi, İlkadım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi gibi kurumlarda   7 yıl süreyle otistik ve zihin engelli çocuklarla çalışmalar yürütmüştür. 
 Lisans süresince katıldığı seminerler:  Üsküdar Türkan Sabancı Görme Engelliler İ.Ö.O- Otistik Çocukların Eğitimi semineri, Sarıyer Behçet Kemal Çağlar Lisesi- Zihinsel Engelli ve Otistik Çocukların Eğitimi, Zihinsel Engellilere destek derneği ve Anadolu Üniveristesi Engelliler Araştırma Enstitüsü - Gelişimsel Geriliği olan Çocuklar için Küçük adımlar Erken Eğitim Programı Eğitimi. Yüksek Lisans Eğitimi süresince Katıldığı seminer ve kongreler; Yutma Bozuklukları Değerlendirme ve Terapisi (Melda Kündük-Luisiana State University)- Eskişehir, 5. Uluslarası Kognitif Nörobilim Kongresi-Marmaris, CADL-2 Afazi Değerlendirme Testi ve Pace Afazi Terapisi ( Audrey Holland- University of Arizona, Albyn Davis- University of Massachusetts)- Eskişehir, Ses Bozuklukları ve Terapisi Çalıştayı (Melda Kündük-Luisiana State University)-Eskişehir,PECS (Picture Exchange Program) Semineri-( Prof. Dr. Gönül Kırcaali İftar-Anadolu Üniversitesi)-Eskişehir, 4. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi- Yeditepe Üniversitesi- İstanbul, Engelli Çocuklarda İletişim ve Dil Geliştirme Stratejileri (Doç. Dr. Pınar Ege- Ankara Üniversitesi)- İstanbul,  Ankara Artikülasyon Testi Kullanım Bilgileri (Doç. Dr. Pınar Ege-Ankara Üniversitesi)-Eskişehir, Ses Değerlendirmesinde Yüksek Hızda Görüntüleme Tekniklerinin rolü (Yard. Doç. Dr. İsmail Koçak-Yeditepe Üniversitesi Hastanesi)- Eskişehir.
Elçin Santırcıoğlu; 2009 yılından beri sesletim bozukluğu , sesbilgisel bozukluk, akıcılık  bozuklukları: kekemelik-takipemi, gecikmiş konuşma, gecikmiş dil, zihin engeli, Down sendromu,Rett sendromu otizm, dudak-damak yarıklıkları, işitme engeli, afazi, motor konuşma bozuklukları: dizartri-apraksi gibi bozukluklarda dil ve konuşma terapisi, ses bozukluklarında ses terapisi gerçekleştirmektedir.Bu terapiler kapsamında yürütülen çalışmalar;  değerlendirme ve tanılama, bireysel terapi ve aile danışmanlığı şeklindedir. 
 

 
Nesil BAY


Klinik Psikolog

1985 İstanbul doğumlu. Ortaokul ve lise eğitimini Kadıköy Anadolu Lisesi'nde, üniversite eğitimini
Okan Üniversitesi'nde tamamladı. 2012 itibariyle Okan Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı eğitimine başladı.
Çeşitli derneklerden Çözüm Odaklı Terapi, EMDR, Cinsel Eğitim Terapisi eğitimi aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çeşitli iş alanlarına öfke kontrol, iletişim becerileri, olumlu ebeveynlik, stresle başa çıkma yöntemleri eğitimleri verdi.
Bunun dışında özel eğitimde uzun süre zihinsel, gelişimsel ve fiziksel bozukluğu olan çocuklarla ilgilendi, okul çocuklarına ve ailelerine psikolojik destek verdi.Barış GÜRKAŞ

Klinik Psikolog
 

Üniversite hayatına Okan Üniversitesi Psikoloji bölümünü burslu kazanarak başladı, psikoloji bölümünün yanısıra İşletme bölümünde çift anadal programını tamamladı

 
+ Klinik psikoloji üzerine uzmanlığını aldı.
 
+ Yöntem olarak bilişsel davranışçı terapi yaklaşımını kullanıyor.
 
+ Pan Özel Eğitim ve Danışmanlık'ta tam zamanlı olarak danışan görüyor.
 
+ Bununla birlikte kurumsal şirketlere öfke, stres ve duygular üzerine eğitimler gerçekleştiriyor.
 
+  Bilişsel davranışçı terapi, örgütsel davranış, zeka testleri, nöropsikolojik testler, terapi teknikleri, psikodrama, madde bağımlılığı, alanlarında eğitimlerimi tamamladı.
 
+ Bakırköy ruh ve sinir hastanesi’nde gönüllü olarak çalışmalara katıldı.
 
+ TEİAŞ İstanbul bölgesinde çalışanlara yönelik ruh sağlığı programını başlattı.
 
+ Futuristler Derneğine bağlı @gençfuturistler ‘in başkanlığını yürüttü.
 
+ Türkiye’nin ilk online terapi platformu olan dijiklinik.com ‘u kurdu.
 
+ Yeniden psikiyatri derneğiyle lise dönemi çocuklarına yönelik, gönüllü olarak bağımlılık çalışmaları gerçekleştirdi.
 
+ Askeri psikolog olarak Kayseri’de bir yıl görev aldı. İntiharı önleyici, motivasyonu arttırıcı konferanslar düzenledi, psikoterapiler gerçekleştirdi.
 
Klinik Psikolog Barış Gürkaş
İstanbul     
 
Detaylı bilgi için: barisgurkas.com/