DanışmanlıkÇalışma alanlarımızÇocuk ve Ergen Terapisi

 Davranış Bozuklukları: 
Çocuk ve ergenlerde davranış bozuklukları ailelerin en çok zorlandıkları konuların başında gelir. Çocuklar büyüme süreci boyunca yaşları ilerledikçe çeşitli gelişimsel dönemlerden geçerler, bu dönemleri sağlıklı bir şekilde geçirmesi ve ertelemeden üstesinden gelmesi, çocukların çeşitli uyum sorunları ve davranış problemleri yaşamamasını sağlar.

Depresyon, Kaygı ve Travma: 
Yas, kayıp, boşanma, hastalık, ebeveynler arası çeşitli sorunlardan kaynaklanan durumlarda çocuklar çeşitli stres durumlarına maruz kalabilirler ve bu durum onlarda uzun süreli sorunlara sebep olabilir. Çocukluk çağı psikolojik sorunların önüne geçmek için o dönemde müdahale etmek çok daha sağlıklı olacaktır.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu:
 Günlük yaşamı etkileyecek boyutta karşımıza çıkan aşırı hareketlilik, çeşitli alanlarda dikkat sorunları ve talepleri  erteleyememe ile karakterize bir rahatsızlıktır. Belli bir tanının konabilmesi için belirtilerin 7 yaş öncesinde görülmeye başlaması gerekir.

Özel Öğrenme Güçlüğü
Çocuğun zeka seviyesinin normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen bazı becerilerinde (okuma, kendini ifade etme, matematik vbz.) güçlük çekmesiyle kendini gösteren bir durumdur. En çok dikkat edilmesi gereken durum bunun bir zeka geriliği olmamasıdır.
* Yetişkin Terapisi


Bazı Psikolojik Rahatsızlıklar:


Yetişkinlerde sıklıkla karşılaştığımız psikolojik rahatsızlıklar:

  • Depresyon: Psikolojik rahatsızlıklar içinde yaygınlığı açısından “Grip” rahatsızlığına benzetilir. Depresyondaki danışan “bilişsel üçlü” tarafından yönlendiriliyor olduğu düşünülür. a) Kişinin kendine karşı b)dünyaya karşı c) Geleceğe karşı olumsuz düşüncesi
  • Panik Bozukluk: Beklenmedik bir anda ansızın gelen kalp atış, terleme, nefes darlığı ve soluk kesilmesi gibi bazı semptomların eşlik ettiği korku nöbetleri şeklinde tarif edebiliriz.
  • Genellenmiş Anksiyete Bozukluğu: Çeşitli faaliyetler ve bazı olaylar hakkında aşırı anksiyete ve en az 6 ay süresince devam eden kaygı.
  • Obsesif-Kompulsif Bozukluklar: Her kırk yetişkinden biri hayatının bir noktasında OKB kriterlerini karşılar.
  • Hipokondriya: Kişinin sanrı boyutunda olmamak kaydıyla ciddi bir hastalığa sahip olduğu inancıdır. Bu durum kesinleşmiş bir tıbbi sonuç olmasına rağmen inancın devam etmesi durumudur.
  • Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Amerikan psikiyatri derneğinin tanımına göre alağan yaşantıların dışında, psikolojik travma yaratan bir olayın sonrasında oluştuğu belirtilmektedir.
  • Madde kullanımı, İlişki Sorunları, Tükenmişlik vbz.

*Aile Eğitimi ve Çift Terapisi:

Aile ve çift terapilerinin etkisi oldukça geniş olan ve birden fazla kişinin aynı anda çalışmanın içinde olduğu terapilerdir. Psikolog hem bireyin, hemde ailenin ruhsal ve duygusal çatışmalarıyla aynı anda çalışır ve etkileşim de aynı oranda kapsamlı olur. Çift ve aile terapilerinde sorunlar birlikte belirlenirken, çözüme giden yolda hareket planı da birlikte belirlenir. Psikolog bu yolculukta sorunların üstesinden gelebilmek için bireylere eşlik ederek ilişkilerin daha iyiye evrilmesini sağlar.

Terapi süresince psikolog belirli yöntemler kullanarak sistematik bir şekilde terapiyi sürdürür. Yani bir metodu ve amacı vardır. Bu metodun iyileştirici olabilmesi için ise danışanla kurulan uyum ve iletişim çok büyük öneme sahiptir.Ayrıca diğer çalışma alanlarımız:


Ebeveyn Boşanması
Kardeş Kıskançlığı
Alt ıslatma
Uyku problemleri
Parmak emme
Yeme problemleri
Okul fobisi
Okula destek
Sınır koyma